MUZA DAY 2016

←

→

Information Information

Concert Information Concert Information

 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT

MUZA's Day Welcome Concert

13:00

Kazuyoshi Akiyama, conductor
Tokyo Symphony Orchestra

MUZA KAWASAKI Holiday Afternoon Concert Michie Nakamaru Soprano Recital

13:30

Soprano= Michie Nakamaru

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Closed Event

MUZA Lunchtime Concert Tokyo symphony orchestra cellos

12:10

Cellos= Fumitsugu Ito,Makito Nishiya,Mayumi Kawai,Ryoji Kohara,Tami Janamoto,Yoshito Omiya,Yasuyo Higuchi,Ken-ichi Sako

MUZA Night Concert60 Tokyo Symphony Orchestra Cellos

19:30

Cellos= Fumitsugu Ito,Makito Nishiya,Mayumi Kawai,Ryoji Kohara,Tami Janamoto,Yoshito Omiya,Yasuyo Higuchi,Ken-ichi Sako

51th FAF orchestra regular concert

13:30

Conductor= Hideomi Kuroiwa

The Masterpiece Classics Series No.119

14:00

Conductor= Michiyoshi Inoue
Marimba= Midori Takada
Violin= Kazuhito Yamane
Koto= Souju Nosaka
Piano= Reiko Yamada

Tokyo Symphony Mini Concert in MUZA Galleria 2016 #57

12:15

Cello= Mayumi Kawai
Piano= Setsuko Ohori

SAKIGAKE Orchestra The 10th regular concert

13:30

Conductor= Ryoichi Kawai
Piano= Kenji Watanabe

muza kawasaki civic chorus festival

10:30

chorus group

muza kawasaki chorus festival2016

10:30

chorus group

FESTA SUMMER MUZA KAWASAKI 2016Tokyo Symphony Orchestra Opening Concert

15:00 start (14:00open)

Conductor= Jonathan Nott

FESTA SUMMER MUZA KAWASAKI 2016Tokyo New City Orchestra

15:00 start (14:15 open)

Conductor= Daisuke Soga
Vocal= Yuko Kanzaki
Chorus= Ichion-nyukon

FESTA SUMMER MUZA KAWASAKI 2016New Japan Philharmonic

19:00 start (18:00 open)
pre-concert will start 18:20.

Conductor= Toshiyuki Kamioka

MUZA KAWASAKI DANCE GRAND PRIX 2016

12:00

Ricky(BE BOP CREW)、YASS(Fly Six B、Tokyo Female Waackers)、KIN、サニチル、TAKAHIRO、Fly Six B、FUNKY TWIST CREW

FESTA SUMMER MUZA KAWASAKI 2016TOKYO PHILHARMONIC ORCHESTRA

19:00 start (15:00 open)
Open rehearsal will start 15:30.

Conductor= Myung-Whun Chung
Violin= Clara-Jumi Kang

Junior Producer presents Concert

14:30

String Quartet by the Members of Tokyo Symphony Orchestra
1st Violin= Jun Tajiri
2nd Violin= Yasuaki Shimizu
Viola= Masaoki Konishi
Cello= Tami Janamoto

FESTA SUMMER MUZA KAWASAKI 2016Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

15:00 start (14:00 open)
Pre-talk will start 14:20.

Conductor= Bob Sakuma, Mitsuo Hagita
Special Guest= Norio Maeda
Guitar= Akiko Saito

Rudolf Lutz&Masahiro Sayama's Jazz

19:00

Pipe Organ&Piano= Rudolf Lutz, Masahiro Sayama

FESTA SUMMER MUZA KAWASAKI 2016NHK Symphony Orchestra

16:00 start (14:30 open)
Chamber concert will start 15:00.

Conductor= Jun-ichi Hirokami
Violin= Mone Hattori
Piano= Aimi Kobayashi
Navigator= Rio Hirai

FESTA SUMMER MUZA KAWASAKI 2016Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

15:00 start (11:30 open)
Open rehearsal will start 12:00.

Conductor= Kazuhiro Koizumi

SUMMER MUZA CONCERT @ SHINYURIGAOKA Kanagawa Philharmonic Orchestra

15:00 start (14:15 open)

Conductor= Kentaro Kawase
Guitar= Shin-ichi Fukuda
Violin= Mayu Kijima
Cello= Gen Yokosaka

TODAYS CONCERT

16.7.27 Wed

↓

公式facebookページ